Kven er me?

Ved Sogndal legesenter er me 10 fastlegar og ein turnuslege (kalt LIS1 frå 010918), samt 9 medarbeidarar:

 • Kommuneoverlege Jan Ove Tryti

Spesialist i allmennmedisin

Tenesteleiar legetenester, rus og psykiatri. Dagleg leiar på legesenteret. Medisinskfagleg rådgjevar for kommunen

 

 • Kommunelege Annelise Skeie

Spesialist i allennmedisin

Rettleiar for allmennlegar i spesialisering og kvalitetsansvarleg ved legesenteret

 

 • Kommunelege Marit Innerby Isaksen (for tida i permisjon, vikar Hanne Bain)

Spesialist i allmennmedisin

Systemansvarleg for KAD (Kommunalt Akutt Døgntilbod). Smittevern- og beredskapslege

 

 • Kommunelege Brede Skorve

Spesialist i allmennmedisin

Tilsynslege på sjukeheimen

 

 • Kommunelege Sharline Riiser

Tilsynslege på sjukeheimen

 

 • Kommunelege Kari Holen Loftesnes (for tida i permisjon, vikar Anita Rud)

Helsestasjonslege, skulehelsetenesta

 

 • Kommunelege Åsmund Rygg

Helsestasjonslege, førskulebarn

 

 • Kommunelege Andreas Franck

Spesialist i allmennmedisin

 

 • Kommunelege Theresa Franck

Spesialist i allmennmedisin

 

 • Kommunelege Andreas Englin
 • Vikarlege Hanne Bain (vikar for Marit Innerby Isaksen)
 • Vikarlege Anita Rud (vikar for Kari Holen Loftesnes)
 • LIS1 010918-310319 (=turnuslege) Hans Jørgen Høvik Amland

 

Sjukepleiar Elin Gangsøy Sjøvoll

Sjukepleiar Laila Teigen Sundsøy

Sjukepleiar Christine Steigård Øvretun

Sjukepleiar Irene Neset

Bioingeniør Kari Grøtta Skorpen

Bioingeniør Trude Ringstad Ness

Legesekretær Grete Sjøvoll Hauglund

Legesekretær Liv Anny Hjelleflat Barsnes

Legesekretær Tone Merete Hagen