Kven er me?

Ved Sogndal legesenter er me 11 fastlegar og ein turnuslege (kalt LIS1 frå 010918), samt 9 medarbeidarar. Frå 010919:

 

 • Kommunelege Jan Ove Tryti

Spesialist i allmennmedisin

Tenesteleiar legetenester og rus- og psykiatritenester

 

 • Kommunelege Annelise Skeie

Spesialist i allennmedisin

Rettleiar for allmennlegar i spesialisering og kvalitetsansvarleg ved legesenteret

 

 • Kommunelege Marit Innerby Isaksen

Spesialist i allmennmedisin

Systemansvarleg for KAD (Kommunalt Akutt Døgntilbod).

 

 • Kommunelege Brede Skorve

Spesialist i allmennmedisin

Tilsynslege på sjukeheimen

 

 • Kommunelege Sharline Riiser

 

 • Kommunelege Åsmund Rygg

Helsestasjonslege, førskulebarn

 

 • Kommunelege Elise Broch Hauge

 

 • Kommunelege Kristine Glomnes Kalland

Skulelege

 

 • Kommunelege Ulrik Sandbakk

Tilsynslege sjukeheimen

 

 • Kommunelege Asle Kjørlaug

 

 •  Vikarlege Anja Blakar (vikar for Hege Hestetun Bøyum som begynnar som fastlege 010920)

 

 • LIS1 (=Turnuslege) Hege Hestetun Bøyum (010320-010920)

 

Sjukepleiar Elin Gangsøy Sjøvoll

Sjukepleiar Laila Teigen Sundsøy

Sjukepleiar Christine Steigård Øvretun

Sjukepleiar Irene Neset

Bioingeniør Kari Grøtta Skorpen

Bioingeniør Trude Rognstad Ness

Legesekretær Grete Sjøvoll Hauglund

Legesekretær Liv Anny Hjelleflat Barsnes

Legesekretær Tone Merete Hagen