Velkommen til Sogndal legesenter

Me tilrår bruk av munnbind ved legesenteret viss du ikkje kan halde minst ein meters avstand til andre.

Du kan bestille koronatest på nett. Gå inn på www.c19.no for bestilling. Du må logge inn med bankID. Testen er gratis ved symptom eller smittesporing. Dersom du treng hurtigtest i samband med utanlandsreise må du bestille dette på telefon 57629700. Hurtigtest og attest som gjeld reise kostar kr 500,-

Du kan bestille time hjå fastlege, fornye reseptar på fast medisin og sende melding til legekontoret på www.helsenorge.no. Du må logge på med bankID.

Du kan også bestille time på telefon 57 62 97 00

Ved bestilling av time på Helsenorge kan du velje om du vil komme til vanleg konsultasjon eller om du vil ha videokonsultasjon eller telefonkonsultasjon. Oppgi ved bestilling av videokonsultasjon om du ynskjer oppkoblingsinformasjon på SMS (viss du vil bruke smarttelefon) eller e-post (viss du vil bruke nettbrett eller pc/mac) eller om du ynskjer at me skal ringje deg på telefon til avtalt tidspunkt. Eigenandelen for alle alternativa er den same som for konsultasjon ved oppmøte og kjem med i frikortgrunnlaget. Betaling med Vipps eller kortbetaling på mobil. Meir informasjon om videokonsultasjon finn du her: www.sogndallegesenter.confrere.com

KORONAVIRUS

Me har innført strenge tiltak på legesenteret for å redusere smitterisiko. Du skal likevel vere trygg på at du får den hjelpa du treng.

Du finn svar på vanlege spørsmål på www.helsenorge.no/koronavirus eller nasjonal informasjonstelefon 815 55 015

Viss du er sjuk med feber, hoste eller tungpust og treng koronatest kan du bestille dette elektronisk på www.c19.no eller ringje oss på telefon 57 62 97 00.

Dersom du må møte til konsultasjon vil du bli teken imot som om du har coronavirus. Dette er ressurskrevjande og må forbehaldast dei tilfella som er absolutt naudsynte. Testing og enkel undersøking blir gjort medan du sit i bil i teltet som er sett opp utanfor legesenteret. Er det behov for undersøking eller behandling utover dette vil du bli teken inn på akuttrommet innanfor teltet.

Helsing alle ved Sogndal legesenter