Velkommen til Sogndal Legesenter

Her finn du informasjon om oss og våre tenester. Du kan bestille time og fornye reseptar på fast medisin. For å få tilgang til dette må du opprette profil med brukarnavn og eingongskode på mobil. Trykk på knappen “Logg på ePortal her” og følg instruksane.

OBS! DU KAN BERRE BESTILLE TIME TIL DEG SJØLV PÅ EPORTAL! Skal du bestille time til andre, må du ta kontakt med Legesenteret på telefon.

Med vennleg helsing Sogndal Legesenter